[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Musicpic: söktermen words='symfoni' gav 12 träffar


1. Sibelius.Första sidan ur manuskriptet till symfoni nr 1.Medalj m JS's profil i relief (1915) limmat på.First page of the manuscript to Sibelius' 1st symphony, with e medal of Sibelius' profile in relief.
2. Sida 12 ur manuskriptet till Sibelius symfoni nr 1.
3. Sida 13 ur manuskriptet till Sibelius symfoni nr 1.
4. Jean Sibelius, Symfoni nr.2, sats 1, första sidan av partituret i manuskript, brandskadat.The first page of the score to Sibelius Symphony nr.2, part one, autograpph, damaged by fire. (1999)
5. Jean Sibelius, Symfoni nr.2, sats 1, andra sidan av partituret i manuskript, brandskadat.The second page of the score to Sibelius Symphony nr.2, part one, autograph, damaged by fire. (1999)
6. Jean Sibelius, Symfoni nr.2, sats 1, en sida av partituret i manuskript, brandskadat.One page of the score to Sibelius Symphony nr.2, part one, autograph, damaged by fire. (1999)
7. Jean Sibelius, Symfoni nr.2, sats 1, sidan 94 partituret i manuskript, brandskadat.Page 94 of the score to Sibelius Symphony nr.2, part one, autograph, damaged by fire. (1999)
8. Jean Sibelius, Symfoni nr.2, sats 1, sidan 93 partituret i manuskript, brandskadat.Page 93 of the score to Sibelius Symphony nr.2, part one, autograph, damaged by fire. (1999)
9. Jean Sibelius, Symfoni nr.2, sats 2, sidan 64 partituret i manuskript, brandskadat.Page 64 of the score to Sibelius Symphony nr.2, part two, autograph, damaged by fire. (1999)
10. Jean Sibelius, Symfoni nr.2, sats 2, sidan 64:s baksida, partituret i manuskript, brandskadat.Back of page 64 of the score to Sibelius Symphony nr.2, part two, autograph, damaged by fire. (1999)

[Följande]