[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Musicpic: söktermen words='tåg' gav 8 träffar


1. Sigurd Snåre.
2. FSSMF's dirigentkurs i Vasa 1936 Alfred Anderssén vinkar farväl (1936)
3. FSSMF's dirigentkurs i Vasa 1936 Bengt Carlson m.fl. i tågdörren (1936)
4. FSSMF's dirigentkurs i Vasa 1936 Bengt Carlson och Alfred Andersen [Anderssén] (1936)
5. Bruno Holmström
6. Akademiska Sångföreningen (April 1930)
7. Svenska Bildningens Vänner.Resa till Hangö grupp av människor vid tåg (1927)
8. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Kören sjunger på Helsingfors stads centralbangård 15.5.1948.Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.The choir is singing at the railwaystation in Helsinki. (15.5.1948)