[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Musicpic: söktermen words='teater' gav 4 träffar


1. Teater Angers i Paris.
2. Musices Amantes' spex "Näckens melodi" eller "Skottet i vattenlinjen".Grupporträtt, nitton personer utklädda sittande och stående framför målad scenbild (havsbotten med fiskar) ; Male choir Musices Amantes burlesque "Water gods melody", group portrait of actors in costumes in front of painted scene (1937)
3. Musices Amantes' spex "O Kyskhet" eller "De tre (3) Musketörerna i Åbo".Gruppbild, tretton utklädda personer bla "Hitler", "Stalin" mfl ; Male choir Musices Amantes' burlesque "O Chastity" or "The three (3) Musketeers in Turku". 13 actors in costumes (as Hitler, Stalin etc) in front of painted stage background (1939)
4. Musices Amantes' spex "Näckens melodi" eller "Skottet i vattenlinjen".Gruppbild , nitton personer utklädda, framför målad scenbild (fiskar mm) ; Group portrait of actors in male choir Musices Amantes' burlesque "Water god's melody" in front of painted scene (underwater landscape) (1937)