[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Musicpic: söktermen words='ulstrar' gav 12 träffar


1. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Körmedlemmar ombord på Malmöfärjan.Bildtext: På Malmöfärjan.Från v. förf."Pära" Nordström, "Nalle" Sjöblom, Fouga, "Gossen Ruda" (Bergroth) "Pojken Wikström och "Åffe" Åfelt.Stående Christiernin.På bilden Per Nordström, Björn Sjöblom, Nils-Eric Fougstedt, [Gustav] Bergroth, [Börje] Wikström, Ossian Åfeldt, Henrik Christiernin.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.Members of the choir on board the ferry-boat to Copenhagen. (17.5.1948)
2. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Körmedlemmar ombord på Malmöfärjan.Bildtext: Perre i "Öresundsuniform" The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5. 1948.Members of the choir on board the ferry-boat to Copenhagen. (17.5.1948)
3. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Körmedlemmar ombord på Malmöfärjan.Bildtext: Glädjen är stor, men glad känner det tungt.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.Members of the choir on board the ferry-boat to Copenhagen. (17.5.1948)
4. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Körmedlemmar ombord på färjan från Malmö till Köpenhamn.Bildtext: Perre, Gutti W, Torbjörn Glad och Svante Svedlin i färjans akter.På bilden [Per-Erik Floman], [Leif Westerberg], Torbjörn Glad, Svante Svedlin.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.Members of the choir on board the ferry-boat to Copenhagen. (17.5.1948)
5. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Körmedlemmar ombord på färjan från Malmö till Köpenhamn.Bildtext: Samma uppsättning som ovan plus förf., lapande solbris.På bilden P.Floman, L.Westerberg, T.Glad, S.Svedlin och T.Krause.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.Members of the choir on board the ferry-boat to Copenhagen. (17.5.1948)
6. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Vi inlöpa i Köpenhamns hamn 1.)"Hala" 2)Hasse Söderholm, 3)Fouga, 4)"Guycca"S.På bilden Harald Hohenthal, Hans Söderholm, Nils-Eric Fougstedt, Guy Stenbäck.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (17.5.1948)
7. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Man sjunger i Hamlets hus.The scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (17.5.1948)
8. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Kören på väg att bese Göteborg från kanalerna , i en "Padda" fördes vi runt".The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (20.5.1948)
9. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: "Paddan" har nått hamnen.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (20.5.1948)
10. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Perre demonstrerar sjönöd, medan Totti hjälper till.Per-Erik Floman och Torsten Björkwall på bilden.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (23.5.1948)

[Följande]