[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Musicpic: söktermen words='ungdomsföreningar' gav 4 träffar


1. Festpublik samlad utanför Västerlid i Houtskär vid invigningen av huset.People gathered outside Västerlid in Houtskär, Finland for the opening of the clubhouse.Text på bilden: Invigningen av Wästerlid i Houtskär 1922. (1922)
2. 6 anonyma män sitter på en bänk utanför Västerlid, troligen vid öppningen. 6 anonymous men sitting on a bench outside Västerlid.Probably during the opening festivities. (1922)
3. SBV:s kör [troligen] sjunger utanför Västerlid i samband med invigningen.Del av publiken ses bakifrån.The choir of SBV [Svenska Bildningens Vänner] sings during the opening festivities of Västerlid in Houtskär.Audience seen from the back. (1922)
4. SBV:s kör [troligen] sjunger vid invigningen av ungdomsföreningens lokal Västerlid i Houtskär.The choir of SBV [Svenska Bildningens Vänner] singing during the opening festivities of Västerlid. (1922)