[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Musicpic: söktermen words='uniform' gav 26 träffar


1. Hans Tent (Teut?) från Ingå.Sune Carlssons organistelev.Stupade vid Starea Russal julen 1943.Bröstbild.
2. Gustaf Backas och John Stenberg (Fiskars), i uniformer.Finska Gardets musikkår, bröstbild.
3. Kapellmästaren Karl F.Linden; helfigur i uniform med värja.
4. Mielck, Edvard, arkitekt och bror till Ernst.Halvfigur i uniform med skyddskårsarmbindel och tre streck. (kring 1920 ?)
5. (Mikkola, Viljo).Fyra soldater kring shackbord.En son till V.M.?Helfigurer.
6. (Mikkola, Viljo) Brudpar i halvfigur, han i uniform, hon har stor brudbukett i famnen.
7. (Runeberg, J.L.)Christiernson, Tor m.fl.Som överstelöjtnant K.L.Lode i "Fänrik Ståls sägner", (Sverige).
8. (Runeberg, J.L.)Enström, Arvid m.fl. som Trosskusken Spelt i "Fänriks Ståls sägner", (Sverige).
9. (Runeberg, J.L.)Christiernson, Tor, som överstelöjtnant K.L.Lode i "Fänrik Ståls sägner", (Sverige).Bröstbild.
10. (Runeberg, J.L.)Gjerdrum, Fredr.Bröstbild, som överste J.A.Cronstedt i "Fänrik Ståls sägner", (Sverige).

[Följande]