[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Artpic: söktermen kw='natur' gav 25 träffar


1. Sjölandskap med några byggnader vid stranden. (1883)
2. Träsk i ödemarken. (1840-1905)
3. Ödemarkslandskap. (1840-1905)
4. "Tampereen kaupunki" Tammerfors stad med omgivning.I förgrunden låga kala klippor med gräs emellan.Staden börjar bakom ett plankstaket.Bakom staketet låga enkla träbyggnader och en bro med två tunnvalv.Till höger stora fabriksbyggnader med två höga skorstenar.Ungefär i mitten sticker ett kyrkotorn fram mellan trädtopparna.I bakgrunden syns en insjö med en liten ångbåt och ett obebyggt stiliserat landskap.Horisonten är låg och enhetlig. (1887)
5. "Imatra".Forsen i Imatra.Avbildad från forsens västra strand uppåt.Vattnet svallar starkt, klipporna i flodbädden syns inte.På högra (östra) sidan av forsen växer det granar och björkar, själva strandklipporna är kala.På vänster sida alldeles i förgrunden stora stenblock med lite växlighet emellan.Lite längre bort en paraply-liknande paviljong och en grupp på tio människor som står kring paviljongen och beundrar forsen.Två män står under paviljongtaket.Två av figurerna är barn, två kvinnor. (1886)
6. "Imatra (Niska)" Ett landskap med forsen Vuoksenniska.Bilden är kraftigt diagonalt komponerad så att den vänstra åstranden intar hälften av bildytan från vänstra övre hörnet till högra nedre hörnet.På stranden en människogrupp.En familj på tre medlemmar står med ryggen vänd och ser på forsen.Resten av människorna vistas kring stigen som följer åstranden.Ett par sitter på en bänk vid stigen och diskuterar med en stående flicka.Fyra personer är qrupperade kring en stor sten längre bort på stigen som foljer åstranden.Ytterligare tre personer går på stigen längre borta.I förgrunden gräs och stenblock.I bakgrunden stora björkar.Motsatta stranden är öde med tät lövskog. (1887)
7. "Naantalin kaupunki".Havskusten och staden Nådendal.I förgrunden en liten landsväg som leder till Nådendal.Ganska litet växtlighet.Litet gräs mellan stenar och kala, flata klippor och några små granar.På vägen står ett par som ser på staden.Mannen lyfter handen och pekar mot stan.Längre bort mot stan ytterligare tre personer som står och ser på det kommande paret.Staden är liten och oansenlig, några gator med trähus.Kyrkan står till höger på stranden.På stranden står fyra väderkvarnar.På havet syns seglen av fyra skepp.Små Holmar. (1887)
8. "Laatokalla".Ett landskap med en klippig backe och en flock på sju får i förgrunden.I bakgrunden skog och längst borta i mitten den glittrande ytan av sjön Ladoga.Två pojkar (herdar) står på branten av backen och beundrar landskapet med skogen och sjön. (1887)
9. "Maisema Savossa" Ett landskap i Savolax.En gosse som vallar kor.Två av dem står ännu på landsvägen resten har vikit av.Landskapet är varierande: skog och klippor.Till vänster om vägen nedanför klipporna en liten insjö.En liten by med vita byggnader skymtar på bakre sjöstranden. (1886)
10. "Salapolttimo Loviisan saaristossa".Bränneri i Lovisa skärgård.En vy tydligen från stranden emot skogen.I förgrunden finns gräs och till höger några låga klippor.En skäggig man håller på att bära en tunna åt höger.I gräset lyfter två män upp en tunna.Bakom männen finns tre träd som är brutna itu, två höga tallar och mellan dessa tallar finns en hög gran.I bakgrunden tätnar skogen. (1888)

[Följande]