[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips] [Databasen Muisti]

Nr 1 / 1

Konstvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi
Konst och grafik

Accessionsnummer: 1997/1:97
Dokumenttyp: Förteckning; grafik; linje-etsning [?]
Färg: Svartvit
Underlag: Papper
Format: Vertikal rektangel
Inre mått: 18.2 cm x 12.4 cm (höjd x bredd)
Yttre mått: 27.5 cm x 21.3 cm (höjd x bredd)
Datering: 1794
Klass: AA,
Upphovsman: Anonym; Sverige
Ämnesord: förteckning, text,

Förteckning över konstverken i en samling.De i förteckningen nämnda konstverken är bilderna nr 1997/1:100-109 i Artpic.Ovanför förteckningen följande text: Förteckning på denne, näst den Vatikanske, ende fullständige antique samling af Apollo, Minerva och de nio Muser i statuer af marmor, med et val af flere Grekiske och Romerske bildhuggare - arbeten uti Kongl.Maj:s Museum, tecknade af Piroli i Rom och Heland i Stockholm samt i koppar stuckne af dem och flere gode mästare i Rom.Titelblad.[jfr.Artpic 1997/1:96] Inscription i hvit marmor, som överlämnar Musei höge Stiftares namn til en tacksam efterverld.Statuer:...

[Bild]

Copyright enligt upphovsmannalagen. Användningstillstånd ges av Konstvetenskapliga institutionen. Ej för kommersiellt bruk.

6.3.1997 / 24.11.1997