[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen collection=('Porthan, Henrik Gabriel (1739-1804), professor vid Åbo Akademi') gav 19 träffar


1. Uppvaktning vid Henrik Gabriel Porthans staty i Åbo 8.11.1864.Från vänster till höger: arkitekt Lindahl/Lüchou, gymnasisten Alex.Kumlin, magister Carlborg?, handlanden Edv.Nyman, bokhandlanden Reuter. doktor Nils Pinello, kommerserådet Erik Julin, ?, konsul G.W.Säve, ?, snickarmästar Cronvall, fru Nana Lindeberg/Angelique Henriette Procopé g. 1.Ålenius 2.Råbergh, handlanden Sundström, löjtnant Montell?. (8.11.1864)
2. Uppvaktning vid Henrik Gabriel Porthans staty i Åbo 8.11.1864.Stående från vänster till höger: handlanden Edv.Nyman, gymnasisten Alex.Kumlin, murarålderman Stefanus Träskelin, handlanden Sundström, ?, arkitekt Lindahl/Lüchou?, kommerserådet J.E.Julin, doktor Nils Pinello, hovmålare R.W.Ekman/tonsättaren Axel Gabriel Ingelius?, rektor Reuter, bokhandlaren Reuter. förgrunden Gustaf (Gösta) Armfelt, konsul Erik Julin och FD Nils Henrik Pinello. (8.11.1864)
3. Uppvaktning vid Henrik Gabriel Porthans staty i Åbo 8.11.1864.Stående från vänster till höger: handlanden Edv.Nyman, gymnasisten Alex.Kumlin, murarålderman Stefanus Träskelin, handlanden Sundström, ?, arkitekt Lindahl/Lüchou?, kommerserådet J.E.Julin, doktor Nils Pinello, hovmålare K.R.Ekman/tonsättaren Axel Gabriel Ingelius?, rektor Reuter, bokhandlaren Reuter. förgrunden Gustaf (Gösta) Armfelt, konsul Erik Julin och FD Nils Henrik Pinello. (8.11.1864)
4. Uppvaktning vid Henrik Gabriel Porthans staty i Åbo 8.11.1864.Stående i förgrunden Gustaf (Gösta) Armfelt, konsul Erik Julin och FD Nils Henrik Pinello. (8.11.1864)
5. Uppvaktning vid Henrik Gabriel Porthans staty i Åbo 8.11.1864.Från vänster till höger: arkitekt Lindahl/Lüchou, gymnasisten Alex.Kumlin, magister Carlborg?, handlanden Edv.Nyman, bokhandlanden Reuter. doktor Nils Pinello, kommerserådet Erik Julin, ?, konsul G.W.Säve, ?, snickarmästar Cronvall, fru Nana Lindeberg/Angelique Henriette Procopé g. 1.Ålenius 2.Råbergh, handlanden Sundström, löjtnant Montell?. (8.11.1864)
6. Uppvaktning vid Henrik Gabriel Porthans staty i Åbo 8.11.1864.Från vänster till höger: arkitekt Lindahl/Lüchou, gymnasisten Alex.Kumlin, magister Carlborg?, handlanden Edv.Nyman, bokhandlanden Reuter. doktor Nils Pinello, kommerserådet Erik Julin, ?, konsul G.W.Säve, ?, snickarmästar Cronvall, fru Nana Lindeberg/Angelique Henriette Procopé g. 1.Ålenius 2.Råbergh?, handlanden Sundström, löjtnant Montell?. (8.11.1864)
7. Uppvaktning vid Henrik Gabriel Porthans staty i Åbo 8.11.1864.Från vänster till höger: arkitekt Lindahl/Lüchou, gymnasisten Alex.Kumlin, magister Carlborg?, handlanden Edv.Nyman, bokhandlanden Reuter. doktor Nils Pinello, kommerserådet Erik Julin, ?, konsul G.W.Säve, ?, snickarmästar Cronvall, fru Nana Lindeberg/Angelique Henriette Procopé g. 1.Ålenius 2.Råbergh, handlanden Sundström, löjtnant Montell?. (8.11.1864)
8. Uppvaktning vid Henrik Gabriel Porthans staty i Åbo 8.11.1864.Från vänster till höger: arkitekt Lindahl/Lüchou, gymnasisten Alex.Kumlin, magister Carlborg?, handlanden Edv.Nyman, bokhandlanden Reuter. doktor Nils Pinello, kommerserådet Erik Julin, ?, konsul G.W.Säve, ?, snickarmästar Cronvall, fru Nana Lindeberg/Angelique Henriette Procopé g. 1.Ålenius 2.Råbergh, handlanden Sundström, löjtnant Montell?. (8.11.1864)
9. Uppvaktning vid Henrik Gabriel Porthans staty i Åbo 8.11.1864.Från vänster till höger: arkitekt Lindahl/Lüchou, gymnasisten Alex.Kumlin, magister Carlborg?, handlanden Edv.Nyman, bokhandlanden Reuter. doktor Nils Pinello, kommerserådet Erik Julin, ?, konsul G.W.Säve, ?, snickarmästar Cronvall, fru Nana Lindeberg/Angelique Henriette Procopé g. 1.Ålenius 2.Råbergh?, handlanden Sundström, löjtnant Montell?. (8.11.1864)
10. Uppvaktning vid Henrik Gabriel Porthans staty i Åbo 8.11.1864.En grupp gymnasister framför statyn. (8.11.1864)

[Följande]