[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen collection=('Schoultz, Carl Johan (1849-1923), fotograf, Åbo') gav 69 träffar


1. Grupporträtt av valnämnden vid lantdagsval 1907 i Åbo.Stående till höger dövstumläraren Esther Erich, F.Ahlbom m.fl. (16.3.1907)
2. Hörnet av Aura- och Slottsgatan, Åbo Aktiebank. (1910-talet)
3. Slottsgatan 59-61 i Åbo.Skolgossar och två cyklister samt trähus i bakgrunden. (ca 1900)
4. Vy från hörnet av Auragatan och Slottsgatan mot Domkyrkan i Åbo.Hästkärra framför Victor Grönros' affär, Juneliuska huset vid Slottsg. 8. (ca 1900)
5. Grupporträtt av strejkfunktionärer under Storstrejken 1905 i Åbo. (1905)
6. Storstrejken i Åbo 1905: strejkkomitténs sammanträde i Stadshuset.Från vänster handlanden Edvard Nylund, Höglund, Axberg, överste Theodor Schauman, fabrikör N.Boman, pastor Arthur Malin, kommerserådet Magnus Dahlström, doktor Carl von Heideken, bokföraren Heikki Liipola, Salminen, bokhandelsföreståndare Otto Lindeman, disponenten Jokinen, redaktörerna Matti Vuolukka, Rafael Colliander, K.F.Hellstén och Seth Heikkilä, litteratören Lauri Soini, typografen O.Lindgren, folkskolläraren Matti Saarinen, Lindström, vicehäradshövding Antti Mikkola, lagman Oskar Julius Tammelin, vicehäradshövding Kuno Alfthan, handlanden C.G.Wahlström, vicehäradshövding Ivar Aminoff. (1905)
7. Människor på stranden på professor Carl Jacob Arrhenius' gård Gunnarsnäs i Pargas. (1893)
8. Strandparti.Gunnarsnäs i Pargas. (1893)
9. Arbetande karlar på Gunnarsnäs' gård i Pargas. (1893)
10. Professor Carl Jacob Arrhenius med två män förberedande en fiskefärd på Gunnarsnäs i Pargas. (1893)

[Följande]