[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen collection=('Vyer af Helsingfors och dess omgifningar, litografen F. Liewendal') gav 10 träffar


1. 1.Häftet.Titelbladet till Vyer af Helsingfors och dess omgivningar, lithografierade och utgifne af F.Liewendal.Samlingen utgöres af 12 vyer uti 3:ne häften, sista häftet åtföljes af plankarta och en kort beskrifning.Pl. 1.Staden från södra hamnen. 2.Senatshuset. 3.Nikolaikyrkan. 4.Ulrikasborgs brunnshus.Pris 1 Rub.S:r häftet. (1851)
2. Helsingfors från Södra hamnen.Fiskarbåtar i förgrunden. (1851)
3. Senatshuset, Senatstorget och en del af Rådhuset.Helsingfors.Kiseleffs och Sederholms hus. (1851)
4. Nikolaikyrkan och biblioteket.Domkyrkan och Universitetsbiblioteket i Helsingfors, sedda från Sederholmska gården. (1851)
5. Ulrikasborgs brunnshus.Ulrikasborgs brunns- och badanstalt i Brunnsparken i Helsingfors. (1848) (1851)
6. 2.Häftet.Titelbladet till Vyer af Helsingfors och dess omgivningar, lithografierade och utgifne af F.Liewendal.Samlingen utgöres af 12 vyer uti 3:ne häftenhäftet åtföljes af plankarta och en kort beskrifning.Pl. 5.Universitetshuset 6.Finska Sjö-Eqvip: kaserner. 7.Sweaborg. 8.Allmänna promenaden och Kajsaniemi.Pris 1 Rub.S:r häftet. (1852)
7. Universitetshuset.(från trappan till Senatshuset.).Kiseleffs hus. (1852)
8. Finska sjö- och eqvipagets kaserner, från Elisabeths torget.Helsingfors. (1852)
9. Sweaborg, från Furstinnan Jousupoffs villa i Brunnsparken.Helsingfors. (1852)
10. Allmänna promenaden och Kajsaniemi, från stora Broholmen.Helsingfors.Vy från nuvarande Långbrokajen mot Kajsaniemi.Metande par. (1852)