[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw=('Åbo Akademi') gav 15 träffar


1. Interiör: Solennitetssalen i Gamla Akademihuset (arkitekt: Carl Christoffer Gjörwell år 1816 i svensk nyklassicism) vid hörnet av Akademigatan och Domkyrkotorget (förr: Nikolaitorget).I salen finns joniska kolonner i finsk rödgranit (Nils Stenstam), stuckornamentik i tunnvalven och en relieffris (Erik Cainberg).Byggnadens restaurering efter Åbo brand 1827 leddes av Charles Bassi och Carl Ludvig Engel. (1900-1920)
2. Åbo Akademis trädgård: trädgården så som den såg ut före forstmästaren Justus Montell återskapade Akademiträdgården under 1930-talet på samma plats som Per Kalms forna trädgård. (1920-talet)
3. Vy från Porthansskvären mot Åbo Akademis huvudbyggnad och Braheparken.Droskor stående vid Domkyrkotorget. (1911-1920)
4. Tauno Ahlfors bilder i utställningen Amatörfotografer vid Åbo Akademi 21.1-19.3.1993. (1993)
5. Tauno Ahlfors bilder i utställningen Amatörfotografer vid Åbo Akademi 21.1-19.3.1993. (1993)
6. Tauno Ahlfors bilder i utställningen Amatörfotografer vid Åbo Akademi 21.1-19.3.1993. (1993)
7. Kemistsamfundets middag den 8 maj 1907 i Alphyddan med anledning av O.Aschans överflyttning till Schering i Tyskland. (1907)
8. Affärshuset vid hörnet av Domkyrkotorget och Nylandsgatan, sedda från hörnet av Porthansskvären vid Nylandsgatan."J.R.Lehtinens conditori, Fotografi Atelier [F.Schuffert], ingången till Saluhallen, Fru Rosa Gronenbergs frukt, delikatess & kolonialaffär, Blomsterhandel, Skolbokhandeln och Apotek. (1910-talet)
9. Fuktskadesanering i Arken, Biskopsgatan 2, 21.6.2012.Trottoarens stenbeläggning uppriven. (2012)
10. Utsikt över Åbo en mulen dag.Fabriksgatan med ASA-huset och i bakgrunden syns vattentornet på Ryssbacken, Åbo universitets byggnader och ÅUCS U-sjukhus.En del av Arken skymtar i förgrunden. 10.11.2012. (2012)

[Följande]