[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw=('Åbo Akademi') gav 40 träffar


1. Interiör: Solennitetssalen i Gamla Akademihuset (arkitekt: Carl Christoffer Gjörwell år 1816 i svensk nyklassicism) vid hörnet av Akademigatan och Domkyrkotorget (förr: Nikolaitorget).I salen finns joniska kolonner i finsk rödgranit (Nils Stenstam), stuckornamentik i tunnvalven och en relieffris (Erik Cainberg).Byggnadens restaurering efter Åbo brand 1827 leddes av Charles Bassi och Carl Ludvig Engel. (1900-1920)
2. Åbo Akademis trädgård: trädgården så som den såg ut före forstmästaren Justus Montell återskapade Akademiträdgården under 1930-talet på samma plats som Per Kalms forna trädgård. (1920-talet)
3. Vy från Porthansskvären mot Åbo Akademis huvudbyggnad och Braheparken.Droskor stående vid Domkyrkotorget. (1911-1920)
4. Miljöporträtt: midjebild av professor Edvard Westermarck som sitter vid arbetsbordet i sitt arbetsrum på Kaskisgatan 4 (Hjorten). (Januari 1923)
5. Miljöporträtt: midjebild av professor Edvard Westermarck sittande vid arbetsbordet i sitt arbetsrum vid Kaskisgatan 4 (Hjorten). (Januari 1923)
6. Miljöporträtt: midjebild av professor Edvard Westermarck som sitter vid arbetsbordet i sitt arbetsrum vid Kaskisgatan 4 (Hjorten). (Januari 1923)
7. Miljöporträtt: midjebild av professor Edvard Westermarck som sitter vid arbetsbordet vid Kaskisgatan 4 (Hjorten). (Januari 1923)
8. Miljöporträtt: FD, professor i filosofi vid Åbo Akademi och rektor 1918-21 sitter i midjebild vid sitt arbetsbord i sitt arbetsrum vid Kaskisgatan 4 (Hjorten). (1900-1939)
9. Porträtt: Edvard Westermarck (20.11.1862-3.9.1939) FD, professor i filosofi, Åbo Akademis första rektor (1818-21) vid invigningshögtidligheten 11-12.10.1919 iförd röd mantel med vit krage och tjänstemärken.Westermarck står i helfigur utanför Matematisk naturvetenskapliga lärosalen och håller en cylinder i höger hand. (12.10.1919)
10. Porträtt: Edvard Westermarck (20.11.1862-3.9.1939) FD, professor i filosofi, Åbo Akademis första rektor (1818-21) vid invigningshögtidligheten 11-12.10.1919 iförd röd mantel med vit krage och tjänstemärken.Westermarck står i helfigur utanför Matematisk naturvetenskapliga lärosalen och håller en cylinder i höger hand. (12.10.1919)

[Följande]