[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='ångbåtar' gav 87 träffar


1. Vy från Åbo: Aura å mot Ångbåtshamnen vid Samppalinnaberget.Ångbåten "Porthan" (byggd 1864) vid kajen.I bakgrunden syns Samppalinna restaurangen, trähus, ett äldre stenhus och packhuset. (1860-1896)
2. Vy över Aura å mot Ångbåtshamnen: ångbåten "Dagmar" vid kajen, packhuset och andra byggnader vid Östra Strandgatan samt Observatoriebacken i bakgrunden. (1860-1896)
3. Vy över Aura å mot Ångbåtshamnen, Samppalinnaberget och Vårdberget i Åbo.I förgrunden står två bykande kvinnor och två fiskande gossar på en brygga."Hamnen (Åbo)". (1870-1880-talen)
4. Vy över Aura ån mot Korppolaisbacken och Crichtons industriområde.En hjulångare vid kajen och en kontorsbyggnad i trä i förgrunden. (1860-1896)
5. Vy över Aura å mot Crichtonska båtvarvets kontorsbyggnad vid Östra Strandgatan och i förgrunden en ångbåt bland isen. (1860-1896)
6. Vy över Aura å mot Crichtons Mekaniska verkstad vid Östra Strandgatan; vid kajen ligger en ångbåt med segel. (1860-1896)
7. Vy över Aura å mot Crichtons Mekaniska verskstads kontorsbyggnad.Hörnet av Östra Strandgatan och Skeppargatan. (1860-1896)
8. Vy över Aura å mot Crichtons Mekaniska verkstad vid Östra Strandgatan.Ångbåt med segel på väg ut mot åmynningen. (1860-1896)
9. Vy över Aura å (Åbo) mot Crichtons Mekaniska verkstad vid Östra Strandgatan.I förgrunden kör ångbåten "Myggan" mot åmynningen. (1860-1896)
10. Vy över Aura å mot Crichtons mekaniska verkstad vid Östra Strandgatan i Åbo.Ångbåt på väg upp mot ångbåtshamnen. (1860-1896)

[Följande]