[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='1800-tal' gav 64 träffar


1. Familjeporträtt av: 1) Hildur Reuter g.Malmgren (d.Helsingfors 28.3.1936), dotter till 2) lektorskan Aline Reuter f.Procopé, i famnen på denne 3) Arno (hållande morfaderns käpp), sedan 4) presidenten i Åbo Hovrätt Carl Robert Procopé (Kumo 7.11.1792 - Åbo 29.3.1868).Längst till höger på bilden 5) fadern i familjen, lektor Edvin Titus Feodor Reuter (Vörå 26.11.1824 - Åbo 2.11.1899), samt ytterligare fyra reuterska barn. (1857-68)
2. Vy från Åbo: Aura å, Crichtons båtvarv, ångbåten Porthan m.fl. och Åbo slott i bakgrunden. (1860-1896)
3. Fru Carolina Sofia Maexmontan f.Tjäder (Åbo 12.12.1801-Åbo8.12.1878) sittande i trekvartsfigur i en face. (1857-1863)
4. Helsingfors.Strandparti från Djurgården.N:o 133.Djurgårdsviken sedd från Hagnäs, Djurgårdsvägen t.h.I förgrunden några pojkar på en brygga, i bakgrunden syns villa nr 4. (1890)
5. Rönnen vid vilken major Anders Wilhelm Ramsay (1777-1808) 20.8.1808 stupade vid striden i Lemo, S:t Karins.Enligt Montgomery var han "en utmärkt officer"."Denna fotografi av en gammal halft förtorkad rönn blev taget jämt 100 år senare [...]Juni 1808 där ovannämnda officerare, som stod vid rönnen, där han stupade". (20.6.1908)
6. Helfigursbild av okänd man, vars vänstra hand vilar på en piedestal. (1860-70tal)
7. Gård i Nådendal (1890-tal)
8. Gård i Nådendal (1890-tal)
9. Gård i Nådendal (1890-tal)
10. Gård i Nådendal (1890-tal)

[Följande]