[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='1820-talet' gav 8 träffar


1. Gratulationstavla "Ensam rosen för dig blommar, ensam ljuder lärkans ton ... ensam för dig mognad sommar ställer fram sin gröna thron". (22.10.1827)
2. Gratulations- och minneskort: En ros, tillverkad av A.E.Åberg 1829; En ros som ett minne till Amanda Westling av Emma. (1829)
3. Kejsar Alexander I med sällskap anländer till Kajana slotts ruiner vid forsen Ämmäkoski.Män ur högre stånden tar emot Kejsaren på bryggan vid stranden till vänster.Män uppe på stranden står och skådar till vänster.Kajana slotts ruiner i mitten ovanför forsen. (1826)
4. Kejsar Alexander I och två följeslagare i roddbåt ror över älv.Övriga följet och hästarna de ridit befinner sig på motsatta stranden. (1826)
5. Bröstbild i profil av Carl Henrik Anckarsvärd (Sveaborg, Finland 1782-1865), svensk politisk ledare, riksdagstalare och skriftställare. (1823)
6. Bröstbild i trekvartsprofil av Carl von Rosenstein (1766-1836), "Sveriges Rikes Erke Biskop" svensk ärkebiskop, riksdagsman samt prästståndets talman och prokansler för Uppsala universitet. (omkr. 1823)
7. Bröstbild i trekvartsprofil av "Pastor Primarius Johan Olof Wallin (1779-1839).Han utsågs 1818 till pastor primarius och kyrkoherde i Storkyrkoförsamlingen i Stockholm (tillträdde 1821). 1830 blev han överhovpredikant, och ärkebiskop i Uppsala 1837. (1823)
8. Teckning av ett träd.I nedre kanten skrivet: "For my dear Mother".Årtalet vid dateringen otydligt, kan även vara 1839? (20.7.1829)