[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='1900-tal' gav 514 träffar


1. Vy från Åbo: gårdsinteriör vid Slottsgatan (?).Stenhus i två våningar med ett stall och ekonomibyggnader i trä omkring en innergård med kullersten.Trähuset och stenbyggnaden till vänster är på Köpmansgatan 2, det längre stenhuset på Västra Strandgatan 5, där Heurlinska skolan var verksam och som nu (2013) inhyser Café Art.Huset hör numera till Bostadsaktiebolaget Carenia.Enroths speditionsfirma var verksam i det mindre stenhuset till år 1960, då de båda husen på Köpmansgatan även de på Slottsgatan 6 fick stryka för nybygget Carenia. (1900-1920)
2. Exteriör: fasad till "Singer Company"-affären på Slottsgatan 6 i Åbo.I skyltfönstret står Singer-symaskiner.Till höger om skyltfönstret är portalen till Henriksson & Lindbergs spannmåls- och fröhandel.Slottsgatan 6 hade två hus, ett i trä till korsningen av Köpmansgatan och ett annat, vilket syns på bilden i sten.På portalens högra sida syns en bit av Junnelinska huset på Slottsgatan 8.På Slottsgatan 6 byggdes år 1960 Bostadsaktiebolaget Carenia och på slottsgatan 8 As Oy Linnankatu 8 (1961). (1900-1920)
3. Littois: exteriör till Littois klädesfabrik med fabrikskorstenar som ryker.En vy från luften eller uppifrån en kulle. (1900-1925)
4. Lilla Holmen i Mariehamn.Tre vita gäss samt sjöfåglar. (1915-1950)
5. Traktor med hölass framför en lada.Två män: den ena på hölasset, den andre vid traktorn. (1915-1950)
6. Valnämnden i Åbo 16.3.1907. (16.3.1907)
7. Strostrejkgardet vid Åbo domkyrka 1905. (1905)
8. Folksamling vid Åbo domkyrka: "När den 1903 olagligen afsatta Hofrätten sidsta gången kom från Hofrätten hälsad af talrika folkmassan med tal och sång - bilden tagen då Vårt land afsjöngs". (1903)
9. Aktivister i Finland 27.4.1903: "De första utvisade från Finland under Bobrikoffs regim".Fyra bröstbilder av Eugen Wolff, V.M. von Born, Carl Mannerheim och Jonas Castrén. (27.4.1903)
10. Tre kvinnor och fyra män står på en ångbåtsbrygga iklädda kappa och hatt eller skärmmössa. (början av 1900-talet)

[Följande]