[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='1900-talet' gav 697 träffar


1. Porträtt av operasångerskan Aino Ackté (1876-1944). (1903)
2. Grupporträtt av kockskolans på Sjömanshemmet i Åbo (21 manliga) elever och föreståndarpar framför en julgran 1903.Till höger står ett skåp i nyrenässansstil och till vänster ett piano. (1903)
3. Interiör: plenisalen i Åbo hovrätt (Gamla Akademihuset vid hörnet av Domkyrkotorget och Rothoviusgatan).På långbordet finns böcker och vid bakre kortsidan ett stort porträtt av tsar Alexander II samt vid vänstra väggen två kakelugnar i empire stil mellan två dörrar.Vid konferensbordet finns tjugoen empirestolar. (1900-1920)
4. Vy från Åbo: gårdsinteriör vid Slottsgatan (?).Stenhus i två våningar med ett stall och ekonomibyggnader i trä omkring en innergård med kullersten.Trähuset och stenbyggnaden till vänster är på Köpmansgatan 2, det längre stenhuset på Västra Strandgatan 5, där Heurlinska skolan var verksam och som nu (2013) inhyser Café Art.Huset hör numera till Bostadsaktiebolaget Carenia.Enroths speditionsfirma var verksam i det mindre stenhuset till år 1960, då de båda husen på Köpmansgatan även de på Slottsgatan 6 fick stryka för nybygget Carenia. (1900-1920)
5. Porträtt av Knut Hjalmar Ahonius (1866- ), gift med Elin Danielson-Gambogis syster Rosa Emilia Tytty Danielson (1863- ), sittande i knästycke vid arbetsbordet med en cigarett i vänstra handen och glasögon i högra handen.Mannen har mustasch. (1907) (1907-1920)
6. Interiör: Biograf Metropols eller Lyyra V:s salong vid Eriksgatan i Åbo.Publikläktaren har dekorativa ornamentslingor i jugendstil.Lamporna som hänger i taket är i art nouveau. 1908-1919 biograf Metropol, 1919-1925 Lyyra V, 1925- 1962 Rialto. (1908-1923)
7. Exteriör: fasad till "Singer Company"-affären på Slottsgatan 6 i Åbo.I skyltfönstret står Singer-symaskiner.Till höger om skyltfönstret är portalen till Henriksson & Lindbergs spannmåls- och fröhandel.Slottsgatan 6 hade två hus, ett i trä till korsningen av Köpmansgatan och ett annat, vilket syns på bilden i sten.På portalens högra sida syns en bit av Junnelinska huset på Slottsgatan 8.På Slottsgatan 6 byggdes år 1960 Bostadsaktiebolaget Carenia och på slottsgatan 8 As Oy Linnankatu 8 (1961). (1900-1920)
8. Ångpanna på Åbo Järn och Manufaktur Ab (Fabriksgatan 2 enligt Åbo stads adresskalender 1906-1907). (1900-1920)
9. Mangel på Åbo Järn och Manufaktur Ab (Fabriksgatan 2 enligt Åbo stads adresskalender 1906-1907). (1900-1920)
10. Transportabel ånglokomobil med stålhjul, troligen tillverkad vid Åbo Järnmanufaktur. (ca 1910)

[Följande]