[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='1980-talet' gav 16 träffar


1. Påven Johannes Paulus II på besök i Åbo i juni 1989.Välsignande barn vid Biskopsgatan. (1989)
2. Påven Johannes Paulus II på besök i Åbo i juni 1989.Påven och ärkebiskop John Vikström tågande längs Biskopsgatan. (1989)
3. Påven Johannes Paulus II på besök i Åbo i juni 1989.Påven och ärkebiskop John Vikström tågande längs Biskopsgatan. (1989)
4. Påven Johannes Paulus II promenerande på Biskopsgatan under sitt besök i Åbo i juni 1989. (1989)
5. Påven Johannes Paulus II och ärkebiskop John Vikström tågande på Biskopsgatan i Åbo i juni 1989. (1989)
6. Bibliotekarie Catherine af Hällström forskar och registrerar manuellt albumbilder i arbetsrummet i Gadolinia. (1984)
7. Bildsamlingarnas accessionsbok och beståndskatalog.Accessionsböcker finns sedan 1911-1984- . (1984)
8. För låneverksamheten behövs följande: en låneblankett, som fungerar som en kontrakt mellan arkivet och kunden.Originalbilder lånas ut sällan, i stället inlöser kunden en reproduktion av originalbilden eller en ljuskopia.I besöksboken skriver varje besökare sitt namn. (1984)
9. De gamla mahognyskåp från Åbo Avdelnings tid 1911.Skåpet, som även hade ett bredare ritskåp under, är ritat av arkitekt A.Tavaststjerna.(Ritskåpen bevaras i MAX-magasinet).Skåpet innehåller personfotografier i visitkortsformat (PHAI). (1984)
10. Resten av bildbeståndet är uppordnat systematiskt enligt motiv och bevaras i askar (från format II-VII) på hyllor i MAX-magasinet.Varje hyllvagn och reol är numrerad (I-XLII).På detta sätt anges bildens fysiska plats i magasinet.Klippsamlingen är placerad i magasinet IX:1-4. (1984)

[Följande]