[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='Aurakatu' gav 8 träffar


1. Åbo salutorg från hörnet av Aura- och Eriksgatan mot nordost: Brantornet, Hotell Phoenix, Ortodoxa (Ryska) kyrkan, Cygnaeuska skolan och i förgrund hörnet av Vanu Mammas trähus.På torget finns torghandlare och åbobor. (1860-1896)
2. Åbo salutorg från hörnet av Aura- och Universitetsgatan mot sydost med Kaskisbacken i bakgrunden och torghandel och två gårdar vid Eriks- och Auragatans hörn. (1860-1896)
3. Åbo salutorg mot norr: Ortodoxa (Ryska) kyrkan med portar, Församlingshuset i bakgrunden och Cygnaeuska skolan (Nya skolhuset) samt två torgmadamer vid en spinnrock och betande hästar. (1860-1896)
4. Vy mot Åbo salutorg (från nordost mot sydväst): hörnet av Aura- och Eriksgatan: Åbo Svenska Teater och Apotekshuset samt torghandlare. (1860-1870-talen)
5. Hörnet av Auragatan och Slottsgatan i Åbo.Helsingfors Aktiebanks fasad (dåvarande Nordiska Aktiebanken, Slottsgatan 13).Auragatan är kullerstensbelagd. (1900-1920)
6. Vy från stadshusskvären vid Auragatan mot Kaskisbacken i Åbo. (ca 1900)
7. Vy från hörnet av Aura- och Slottsgatan i Åbo mot salutorget, Hotel Phoenix och brandtornet, nr 269.Edgrenska stenhuset med telefoncentralen till höger. (-1900-)
8. Åbogator: hörnet av Auragatan och Slottsgatan.Till höger Frenckellska bokhandeln, i fonden till vänster brandtornet på Puolalabacken samt hotell Phoenix. (1888-1902)