[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='Eteläsatama' gav 8 träffar


1. Helsingfors.Från Södra hamnen.Nr. 139.
2. Helsingfors.Salutorget.Nr 2 b. (1890)
3. Förberedelserna för kejsar Alexander II:s besök i Helsingfors 28.7.1863.Societetshuset med äreport och flaggskrud i Södra hamnen. (28.7.1863)
4. Förberedelserna för kejsar Alexander II:s besök i Helsingfors 28.7.1863.Societetshuset med äreport och flaggskrud i Södra hamnen.Kleinehs hotel till vänster. (28.7.1863)
5. Förberedelserna för kejsar Alexander II:s besök i Helsingfors 28.7.1863.Societetshuset med äreport och flaggskrud i Södra hamnen."Generalguvernörens slup på vilken baron Rokasoffskij for kejsaren till mötes, så snart det kejserliga ångfartyget visats sig på redden". (28.7.1863)
6. Södra Hamnen i Helsingfors. (1865)
7. Södra Hamnen i Helsingfors. (1865)
8. Vuer af Helsingfors år 1838 / stentryck af F.Tengström, 12 st.: Nr 9: Södra hamnen. (1838)