[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='Hamina' gav 20 träffar


1. Ett stenhus i tre våningar vid en grusväg.På vägen står en häst med kärra och tre kvinnor.Runtomkring finns skog.St Michel, Lovisa eller Fredrikshamn? (1890-1910-tal)
2. Utsikt över en stad vid kusten.I förgrunden trähus och på en innergård en kvinna och några barn och tvätt på tork.I bakgrunden syns vattendrag.St Michel, Lovisa eller Fredrikshamn? (1890-1910-tal)
3. Två träbyggnader vid en vägkorsning.Den bortre, mindre byggnaden har två skyltar på väggen, en med svårläslig text och den andra med texten "Säästö Pankki".I förgrunden en elstolpe.St Michel, Lovisa eller Fredrikshamn? (1890-1910-tal)
4. En grusväg som leder fram till en ångbåtsbrygga där en ångbåt har lagt till.Bredvid vägen i förgrunden ett trähus och på bryggan en människosamling. (1890-1910-tal)
5. Vy från en stad.I förgrunden en bro på vilken en man står vid en häst med vagn.I bakgrunden låga trähus vid grusvägar.St Michel, Lovisa eller Fredrikshamn? (1890-1910-tal)
6. Utsikt över en strand med flera uppdragna roddbåtar.Längre bort syns trähus längsmed stranden och på andra sidan vattnet.En ångbåt åker förbi.St Michel, Lovisa eller Fredrikshamn? (1890-1910-tal)
7. Salutorget i Fredrikshamn.Till vänster Realskolan eller Reallyceum.På torget står tre barn. (1890-1910-tal)
8. En trähus vid en kullerstensbelagd gatukorsning.Elstolpar.St Michel, Lovisa eller Fredrikshamn? (1890-1910-tal)
9. Ett trähus med bred veranda och framför en grustäckt öppning med bänkar och stolar.Runtomkring finns skog.En stig leder fram till grusplanen.St Michel, Lovisa eller Fredrikshamn? (1890-1910-tal)
10. En bred väg eller ett torg med låga träbyggnader på båda sidorna.Längre bort står människor samlade kring några träbord.St Michel, Lovisa eller Fredrikshamn? (1890-1910-tal)

[Följande]