[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw=('Helsingfors domkyrka') gav 2 träffar


1. H.M. kejsar Alexander II:s (1818-1881) staty i Helsingfors.Storfurste av Finland, kronprins av Ryssland. (1800-)
2. Finlands lantdag den 25 maj 1907 i Helsingfors.Under gudstjänsten i Nikolaikyrkan. (1907)