[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='Iisalmi' gav 10 träffar


1. Iisalmi köping i början av 1870-talet.Trähus, på gatan utanför några människor och en hästdragen vagn.I bakgrunden syns skog. (1870-talet)
2. En kullerstensgata med trähus på båda sidorna.Lovisa, Kajana eller Idensalmi? (1900-1910-tal)
3. En gata kantad av trähus.Till höger i förgrunden, längsmed en av husväggarna, står en grupp unga pojkar och tittar mot kameran.Trottoarer av träplankor. (1900-1910-tal)
4. Idensalmi.Större träbyggnad med terrasser längsmed fasaden och vimpel i topp. (1900-1910-tal)
5. Vy över en stad, fotografiet taget uppifrån (möjligen från ett kyrktorn).Trähus vid grusbelagda gator.I bakgrunden syns ett par broar och vid horisonten skog.Lovisa, Kajana, Idensalmi? (1900-1910-tal)
6. Gata i Idensalmi.Grusväg med trähus på båda sidorna. (1900-1910-tal)
7. Väg i Idensalmi.En grusväg med ett längsgående staket.På andra sidan staketet finns några trähus med gårdar.Ett par barn lutar sig mot staketet. (1900-1910-tal)
8. En vägkorsning med ett trähus i en våning i förgrunden, och längre bort längsmed vägen mindre träbyggnader.Idensalmi, Kajana, Lovisa? (1900-1910-tal)
9. En gård med huvudbyggnad och några uthus, framför dem ett gräsområde inhägnat av en gärdsgård.I förgrunden en stig som går längsmed gärdsgården.Kajana, Lovisa eller Idensalmi? (1900-1910-tal)
10. Vy över Idensalmi.Trähus med innergårdar och uthus. (1900-1910-tal)