[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='Kaskinen' gav 6 träffar


1. Rådhusgatan i Kaskö mot söder.Till höger:den ljusa byggnaden är nuvarande Stadshuset, den mörka byggnaden framför är riven, på högersidan finns torget i Kaskö som inte syn bara gräsplan.Det mörka huset var i tiden polishäktet eller "butkan" (putka).Stadshuset var före detta svenska folkskolan.Till höger på bilden finns två hus vilka är rivna, huset med gaveln mot gatan var före detta Vasa bank och senare Helsingforsbanken. (1900-1910-tal)
2. Strandvy från Kaskö.I förgrunden ett trähus i två våningar (Bladska huset) och en roddbåt som är uppdragen på en stenig strand.I bakgrunden syns strandbodar och flera fartyg. (1900-1910-tal)
3. Vy från Kaskö.En strand med strandbodar i trä.Mellan två av dem hänger lakan på tork, och i förgrunden sitter en pojke på en sten. (1900-1910-tal)
4. Vy från Kaskö.Ett trähus i två våningar (Bladska huset) med en gård framför kantad av ett lågt staket.I förgrunden en större träbyggnad. (1900-1910-tal)
5. Vy över en hamn.I förgrunden brädor, ved och tunnor uppradade, i bakgrunden strandbyggnader.Vid hamnen ligger ångaren FALKEN och flera ångfartyg syns längre bort.Troligen Kaskö. (1900-1910-tal)
6. Vy över en gata kantad av trähus på båda sidor.Längsmed ett plank står några kvinnor och barn och en man.Elstolpar längsmed gatan.Kaskö, Kristinestand? (1900-1910-tal)