[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='Linnankatu' gav 3 träffar


1. Hörnet av Auragatan och Slottsgatan i Åbo.Helsingfors Aktiebanks fasad (dåvarande Nordiska Aktiebanken, Slottsgatan 13).Auragatan är kullerstensbelagd. (1900-1920)
2. Vy från hörnet av Aura- och Slottsgatan i Åbo mot salutorget, Hotel Phoenix och brandtornet, nr 269.Edgrenska stenhuset med telefoncentralen till höger. (-1900-)
3. Åbogator: hörnet av Auragatan och Slottsgatan.Till höger Frenckellska bokhandeln, i fonden till vänster brandtornet på Puolalabacken samt hotell Phoenix. (1888-1902)