[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='Ryssland' gav 54 träffar


1. Ryska kejsarna Alexander I (1777-1825), Alexander II (1818-1881), Alexander III (1845-1894), Nikolaj I.Storfurstendömet för Finland monarker 1809-1894. (1800-)
2. Alexander I (1777-1825), kejsare av Ryssland, storfurste av Finland. (1809-)
3. Kejsare av Ryssland och storfurstendömet Finland: Alexander I (1777-1825), Nikolai I (1796-1825) och Alexander II (1818-1881). (1880-)
4. Ryska kejsarna Alexander I (1777-1825), Alexander II (1818-1881), Alexander III (1845-1894), NIKOLAJ I. (1800-)
5. Anfall. (1899)
6. Porträtt av Le Cte Benckendorff, Alexander von Benckendorff f.1783 d.1844, rysk general och greve, bl.a. chef för gendarmeriet.
7. Grupporträtt av 12 deputerande medlemmar av januariutskottet 1862.Ingår i en serie á 4 porträtt.De deputerande sammanträdde i Helsingfors för att förbereda 1863-års lantdag.Porträtt : sittande från vänster: G.G.Aminoff, C.J.Carpelan, A.Puhakka, H.Jaatinen, J.Mölsä, H.J.Europaeus.Stående från vänster: A.Törngren, C.R.Forsman, W.Sneckendahl, H.F.Sohlberg, S.Naantali, F.Procopé. (1862)
8. Grupporträtt av 13 deputerande medlemmar av januariutskottet 1862.Ingår i en serie á 4 porträtt. 48 deputarande totalt som sammanträdde i Helsingfors för att förbereda 1863-års lantdag.Oinramad.Porträtt: sittande från vänster: A.Sjöstedt, A.Juselius, H.G.Boije, S.Gripenberg, A.L.Munsterjelm, A.E.Arppe, C.A.Öhrnberg.Stående från vänster: A.G.Tolpo, T.S.Renvall, J.W.Snellman, G.Svinhufvud, D.Lindh, C.M.Creutz, H.Dufva. (1862)
9. Grupporträtt av 12 deputerande medlemmar av januariutskottet 1862.Ingår i en serie á 4 porträtt.De deputerande sammanträdde i Helsingfors för att förbereda 1863-års lantdag.Oinramad.Porträtt : sittande från vänster: G.Tengström, L.G.Pelkonen, J.F.Bergh, J.E.Keto, E.J.Andelin, J.R.Taube.Stående från vänster: R.J.Örn, A.G.Borg, A.F.Järnefelt, J.Hannuksela, C.G.M Kræmer, C.J.A Grönholm. (1862)
10. Grupporträtt av 12 deputerande medlemmar av januariutskottet 1862.Ingår i en serie á 4 porträtt.De deputerande sammanträdde i Helsingfors för att förbereda 1863-års lantdag.Oinramad, rundade hörn.Porträtt: sittande från vänster: G.G.Aminoff, C.J.Carpelan, C.R.Forsman, A.Puhakka, J.Mölsä, H.J.Europaeus.Stående från vänster: A.Törngren, F.Procopé, H.F.Sohlberg, W.Sneckendahl, H.Jaatinen, S.Naantaali. (1862)

[Följande]