[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='Sortavala' gav 8 träffar


1. Haapakoski, Sordavala. (1860-80-talet)
2. Tuokslahdenkoski, Sordavala.Några träbyggnader vid stranden och i bakgrunden skog. (1860-80-talet)
3. Vy över Sordavala med en bro i förgrunden. (1860-80-talet)
4. Vy över Sordavala, "Kylmöläsidan".I förgrunden en väg. (1860-80-talet)
5. Vy över Sordavala.I förgrunden en väg och åkrar, i bakgrunden bakom staden syns vatten och skog. (1860-80-talet)
6. Hamn i Sordavala.Några män sitter i en båt förtöjd till vänster.På stranden ett våningshus i trä och några uppdragna roddbåtar. (1890-1910-tal)
7. Sordavala.I förgrunden en bro och på motsatta stranden syns kyrkan och några andra byggnader. (1890-1910-tal)
8. Sordavala.En bred gata med boningshus i trä på båda sidorna och planteringar i mitten.Till vänster bakom husen syns kyrkan (f.d.Apostlarna Peters och Pauls kyrka, senare Nikolskaja kyrkan). (1890-1910-tal)