[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='Tammisaari' gav 8 träffar


1. Ett bostadshus i trä som ligger på en sluttning.Framför det nere i sluttningen ligger en uthusbyggnad och förbi huset går en grusväg.Åbo eller Ekenäs. (1900-1910-tal)
2. En järnvägsbro över ett vattendrag, till höger en mindre bro.En kvinna står på en brygga mellan de två broarna, där också några roddbåtar är förtöjda.Ekenäs eller Åbo? (1900-1910-tal)
3. Gatuvy med trähus i en korsning av två grusgator.En av gatorna är Rådhusgatan, Raatihuoneen katu, enligt skyltarna.Enligt negativasken by från Ekenäs eller Åbo?Elstolpar längsmed en av gatorna. (1900-1910-tal)
4. Ekenäs handelsaktiebolag i Stadshuset vid rådhustorget.På torget rör sig flera människor, i bakgrunden mindre bostadshus i trä. (1900-1910-tal)
5. Utsikt från ett berg över en stad.På berget tår en man med promenadkäpp och tittar ut över hustaken.I förgrunden trähus, i bakgrunden syns några högra stenhus till vänster.Ekenäs eller Åbo? (1900-1910-tal)
6. Ekenäs eller Åbo.En man står utanför ett bostadshus av trä.Förbi huset går en väg. (1900-1910-tal)
7. Ekenäs eller Åbo.Ett trähus fotograferat från vägen.På husets mittrisalit från vägen sett finns, delvis dolt av en flaggstång, texten "1878 Gymnastik sal" (och därefter möjligen årtalet 1900). (1900-1910-tal)
8. Ekenäs eller Åbo.Två trähus vid ett öppet fält, möjligen ett torg. (1900-1910-tal)