[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='Värtsilä' gav 30 träffar


1. Läderportfölj som omsluter 29 svartvita fotografier i stort format.På pärmen texten "1/1 1899 Hugo Fredrik Helsingius.Mvisto [muisto] Wärtsilän Möhkön ja Läskelän tehtaiden virka- päällys- ja työmiehiltä." (1899)
2. En bro över en fors, med midre träbyggnader på stranden. (1899)
3. Några män, kvinnor och barn stående framför några bostadshus på vintern.Ett av barnen håller en snöboll i ena handen, ett annat sitter på en kälke.I bakgrunden en björkallé mellan husen. (1899)
4. Några män som sitter på en sluttning vid en å eller flod, ovanför en damm.En bro korsar floden ovanför dammen och i vattnet ligger stockar. (1899)
5. Ett tåg korsar en bro över ett vattendrag.Åkrar och skog i bakgrunden. (1899)
6. Utsikt över (troligen) Värtsilä järnbruks område.I förgrunden trähus vid grusgator och bakgrunden syns några fabriksskorstenar. (1899)
7. Interiör med ett matbord i förgrunden.I rummet intill sitter ett par barn vid ett mindre bord.Vid fönstret står ett par stolar till. (1899)
8. Interiör med ett bord och stol mellan två fönster.I hörnet bredvid står en stol och längsmed ena väggen står en skänk. (1899)
9. Grupporträtt av en stor grupp män och pojkar utanför en tegelbyggnad.Flera av dem håller i arbetsredskap. (1899)
10. Grupporträtt av en stor grupp män och pojkar utanför en tegelbyggnad.Flera av dem håller i arbetsredskap. (1899)

[Följande]