[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='Vaasa' gav 8 träffar


1. Stadshuset i Vasa. (1900-1910-tal)
2. Vasa.Brändö sund.Hamn med strandbodar och fartyg.Vid bryggan i mitten ligger ångaren s/s PROTECTOR från Helsingfors. (1900-1910-tal)
3. Vasa.Vy över korsningen med Laurells hus till vänster.På gatan bredvid rör sig några människor. (1900-1910-tal)
4. Vasa.Vasklot.Hamnen där trävaror lastas på eller av fartyg.Två barn står på järnvägsspåret i bildens förgrund. (1900-1910-tal)
5. Utsikt över Vasa. (1900-1910-tal)
6. Vasa folkskola. (1900-1910-tal)
7. Inre hamnen i Vasa.Till vänster Vasa ångkvarn.Vasa.Utsikt från hamnen ut över vattnet.En fabriksbyggnad syns längre bort, i förgrunden några rodd- och segelbåtar förtöjda vid kajen. (1900-1910-tal)
8. Vasa, vy från Metviken med Brändö bro.I förgrunden järnvägsspår och nå gra tunnor på perrongen.I bakgrunden syns Vasa Elektriska och Vasa Bomull längre bort. (1900-1910-tal)