[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw=('Valtioneuvoston linna') gav 2 träffar


1. Vuer af Helsingfors år 1838 / stentryck af F.Tengström, 12 st.: Nr 1: Senatshuset. (1838)
2. Finlands lantdag den 25 maj 1907 i Helsingfors.Procession från Nikolaikyrkan till Kejserliga slottet går över Senatstorget.Statsrådsborgen (Senatshuset) i bakgrunden. (1907)