[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='altartavlor' gav 17 träffar


1. Åbo domkyrka: vy från mittskeppet mot koret med altartavlan.På mittskeppets golv ligger rör eller stockar under renoveringsperioden. (1860-1896)
2. Interiör: högkoret i Åbo domkyrka med ett altare och altarskrank samt en altartavla: "Kristi förklaring", målad år 1836 av Fredrik Westin.Altaruppsatsen är i nygotisk stil och härstammar från 1830-talet.Den är ritad av C.L.Engel.Väggarna och taket i altarkoret är utsmyckade av fresker, målade av hovmålalren R.W.Ekman. (1900-1920)
3. Interiör ur Åbo domkyrka: altaret samt altartavlan.Altartavlan föreställer Kristi förklaring och är målad 1836 av Fredrik Westin. (1870-talet?)
4. Interiör från Åbo domkyrka, koret med altartavlan sedd från mittskeppet, i förgrunden predikstolen. (före 1919)
5. Interiör från domkyrkan i Åbo, altartavlan och altaret i koret. (1870-1890)
6. Interiör från Åbo domkyrka (1860-1896)
7. Interiör från Åbo domkyrka (1860-1896)
8. Interiör från Åbo domkyrka (1860-1896)
9. Interiör från Åbo domkyrka (1860-1896)
10. Interiör från Åbo domkyrka (1860-1896)

[Följande]