[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='antropologi' gav 172 träffar


1. Etnografisk expedition till Säkylä 1876 för konst- och industriutställningen i Helsingfors 1876.Stående från vänster till höger: magister Fährling, Fredrik Ignatius (17.1.1846-11.8.1905), Thorsten Waenerberg (1846-1917), J.J.Reinberg (1823-1896); sittande pastor Reinholm. (1876)
2. Arbetsdräkten i Säkylä.Hantverkare i arbete vid spinnrocken, repslagare, man med näverkont och pipa.Möbler. (1876)
3. Vy från Marocko: karg slätt med växtlighet i förgrunden och berg samt sjö i bakgrunden. (1898-1913)
4. Bybor, kvinnor och barn, poserande vid en stenmur i Marocko. (1898-1913)
5. Fyra män: rif-berber och en arabgosse stående i bröstbild. (1898-1913)
6. Grupporträtt av Edvard Westermarcks betjänter och följeslagare (Thämi, Sîdi 'Abdsslam II, Tousi, Sîdi 'Abdsslam I och 'Abdulkrim) på resan bland nomaderna på slättbygden i Marocko. (1898-1913)
7. Edvard Westermarcks läger i Amzmiz i Stora Atlasbergen i Marocko: betjänter och följeslagare utanför tälten i skuggan av träd. (1898-1913)
8. Edvard Westermarcks läger i Amzmiz i Stora Atlasbergen (Marocko): betjänter och följeslagare utanför tälten i skuggan av träd. (1898-1913)
9. Edvard Westermarcks läger i Mezfiwa i Stora Atlasbergen (Marocko): betjänter och följeslagare utanför tälten i en skog. (1898-1913)
10. Edvard Westermarcks läger i Amzmiz i Stora Atlasbergen (Marocko): betjänter och följeslagare utanför tälten i skuggan av träd. (1898-1913)

[Följande]