[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='arkiv' gav 15 träffar


1. Riksarkivet i Finland, "Statsarkivet", i Helsingfors.Suomen Kansallisarkisto, "Valtionarkisto", Helsingissä.National Archives of Finland, "Archives of the state". (1892)
2. Statsarkivet / Valtionarkisto / Kansallisarkisto i Helsingfors. (1903)
3. Åbo Avdelnings bildsamlingar var tillgängliga för allmänheten vid Åbo stadsbibliotek 1909-1923.Sedan donerades Åbo Avdelnings bildsamlingar av Åbo Nation vid Alexanders universitet i Helsingfors till Åbo Akademi vid invigningen 11.10. 1919, bildsamlingen kallades Åbo Akademis bildsamlingar och var i akademins ägo och förvaltning samt ställdes under det akademiska bibliotekets vård.Studenterna hade redan 1909 börjat insamlingen av bilder för att dokumentera sin lokalmiljö.Samlingarna flyttades 1923 till nuv.Svenska Gården vid Auragatan, 1932 till det Jakobsonska huset vid Tavastgatan 32, och därifrån 1955 till Åbo Akademis huvudbyggnad samt slutligen till Åbo Akademis bibliotek (Gadolinia).Bildbeståndet har under åren utökats genom donationer av tusentals personer i Finland och utomlands.Donationerna finns uppteckande både i gamla accessionsböcker 1911-2003 och nuförtiden också i databasen ACCSAM.De enskilda bilderna har sedan 1990 registrerats i databaserna BILDSAM och BILDSAM2.Databasen BILDSAM är sökbar på nätet http://www.abo.fi/library/bildarvet, medan databasen BILDSAM2 är för intern användning, tillgänglig med specialtillstånd.Ytterligare finns databasen USAM över upphovsmannauppgifter och databasen LANSAM med låntagaruppgifter.Databaserna används för internt bruk och informationssökning.Arkivets första bildhanteringssystem hette Finsca. (1984)
4. Bibliotekarie Catherine af Hällström forskar och registrerar manuellt albumbilder i arbetsrummet i Gadolinia. (1984)
5. Bildsamlingarnas accessionsbok och beståndskatalog.Accessionsböcker finns sedan 1911-1984- . (1984)
6. För låneverksamheten behövs följande: en låneblankett, som fungerar som en kontrakt mellan arkivet och kunden.Originalbilder lånas ut sällan, i stället inlöser kunden en reproduktion av originalbilden eller en ljuskopia.I besöksboken skriver varje besökare sitt namn. (1984)
7. De gamla mahognyskåp från Åbo Avdelnings tid 1911.Skåpet, som även hade ett bredare ritskåp under, är ritat av arkitekt A.Tavaststjerna.(Ritskåpen bevaras i MAX-magasinet).Skåpet innehåller personfotografier i visitkortsformat (PHAI). (1984)
8. Resten av bildbeståndet är uppordnat systematiskt enligt motiv och bevaras i askar (från format II-VII) på hyllor i MAX-magasinet.Varje hyllvagn och reol är numrerad (I-XLII).På detta sätt anges bildens fysiska plats i magasinet.Klippsamlingen är placerad i magasinet IX:1-4. (1984)
9. Klippsamlingen är uppordnat systematiskt enligt motiv. (1984)
10. Topografiska avdelningens Åbo-samling (XXVI:1-4).Bilderna är ordnade enligt gator, parker, torg osv.Det finns även några numrerade samlingar: Åbo i äldre tider, Klosterbacken, Aura å, Åbo industrier, Gustaf Welins fotosamling, J.J.Reinbergs fotosamling. (1984)

[Följande]