[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='arkivarier' gav 6 träffar


1. Porträtt av intendenten, fröken Lotten Dahlström, verksam 1919-1952, och brodern, professor i Nordisk historia vid Åbo Akademi, Svante Dahlström.Han har haft stort inflytande på bildsamlingarnas utveckling från 1909, då han var med om att grunda arkivet och skapa dess systematik.Han förestod Bildsamlingarna 1952-1965. (1984)
2. Bibliotekarie Catherine af Hällström forskar och registrerar manuellt albumbilder i arbetsrummet i Gadolinia. (1984)
3. Bildsamlingarnas accessionsbok och beståndskatalog.Accessionsböcker finns sedan 1911-1984- . (1984)
4. För låneverksamheten behövs följande: en låneblankett, som fungerar som en kontrakt mellan arkivet och kunden.Originalbilder lånas ut sällan, i stället inlöser kunden en reproduktion av originalbilden eller en ljuskopia.I besöksboken skriver varje besökare sitt namn. (1984)
5. De gamla mahognyskåp från Åbo Avdelnings tid 1911.Skåpet, som även hade ett bredare ritskåp under, är ritat av arkitekt A.Tavaststjerna.(Ritskåpen bevaras i MAX-magasinet).Skåpet innehåller personfotografier i visitkortsformat (PHAI). (1984)
6. Resten av bildbeståndet är uppordnat systematiskt enligt motiv och bevaras i askar (från format II-VII) på hyllor i MAX-magasinet.Varje hyllvagn och reol är numrerad (I-XLII).På detta sätt anges bildens fysiska plats i magasinet.Klippsamlingen är placerad i magasinet IX:1-4. (1984)