[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='böcker' gav 44 träffar


1. Medicine och kirurgiedoktorn, magister, statsrådet Robert EK (Björneborg 7.6.1830 - död 23.2.1914) med hustrun Sofia Catharina Charlotta född TAMS (St.Petersburg 24.1.1835 -) sittande i trekvartsfigur. (1857-63)
2. Grupporträtt av skeppsbyggmästaren Carl Johan Fredrik Jörgensens barn fr.vänster t. höger: övre raden Axel Fredrik Hjalmar (Åbo 16.3.1850-14.3.1908), Karl Thorwald (Åbo 14.5.1848-Helsingfors), Oskar Alarik (Åbo 14.10.1851-Wasa 11.9.1907), nedre raden: Otto Fredrik Alfred och Mathilda gift Hancock vid Fiskars bruk stående i helfigur. (1857-63)
3. Hovrättsrådinnan Augusta Margaretha Lagermarck f.Aminoff (Sjundeå 8.2.1819- Helsingfors 2.2.1879) sittande i helfigur.Stockväggen synlig bakom kulissen. (1857-63)
4. Friherrinnan Maria Elisabeth Sofia Reuterskjöld f.Aminoff (4.10.1818-) sittande i helfigur. (1857-63)
5. Grupporträtt av pastorskan Elisabeth Karolina Kristina Amnell f.Hästesko (Nousis 26.11.1811-Helsingfors 1.11.1886) med sonen lyceirektorn Jakob Emil Amnell och fröken Sofia Augusta Hästesko (Lemo 30.11.1827-Åbo 17.11.1898) samt fröken Charlotta Granholm sittande i helfigur. (1857-63)
6. Handlanden Victor Mattsson (född på Åland och verksam i Helsingfors) sittande i helfigur. (1857-1863)
7. Antagligen fru Tacklén sittande i helfigur. (1857-1863)
8. Porträtt av prost Frans Henrik Bergroth (Kuorevesi 1.12.1817-Keuru 9.8.1881) sittande i knäbild med vänstra armen vilande mot ett bord.På bordet några böcker. (1857-1863)
9. Dubbelporträtt av fröken Amanda Josefina Bäck i Finland (Helsingfors 11.9.1835- Åbo 23.8.1910) med sin trolovade, sjökaptenen Dahlbeck, som druknade.Bägge sitter i helfigur. (1857-1863)
10. Okänd ung man sittande i helfigur (ev. guldsmeden Claes Fredrik Wasenius eller restauratören Axel Beckmark). (1857-1863)

[Följande]