[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='bebyggelse' gav 103 träffar


1. Rönnudden i Kimito (ägs av Axel Haartman) med fåglar och vatten i förgrunden samt staket. (1900-1923)
2. Rönnudden i Kimito (ägd av Axel Haartman): lantgård vid vattendrag med roddbåt och timmerflottning. (1900-1923)
3. Vy från Åbo: hantverkarbostad 171 (numera Klosterbackens hantverksmuseum, hus nummer 171). (1911-13)
4. Vy från Åbo: hörnet av Auragatan och Eriksgatan vid Alexanderstorget (numera Salutorget), män och kvinnor med hästar och droskor samt cyklar. (1900-1920)
5. Vy från Åbo: hörnet av Auragatan och Eriksgatan vid Alexanderstorget (numera Salutorget), män och kvinnor. (1900-1920)
6. Exteriör: Helsingfors Aktiebanks hus vid hörnet av Auragatan och Slottsgatan i Åbo. (1900-1920)
7. Exteriör: gamla postens hus vid hörnet av Auragatan och Eriksgatan vid Alexanderstorget (numera Salutorget). (1900-1920)
8. Vy från Nådendal: bilden tagen från Kopparberget ned mot Klosterkyrkan, med Mannerheimgatan (tidigare Alexandersgatan) och trähusbebyggelse nedanom berget. (1898)
9. Villa på Runsala omgiven av en björkskog. (1900-1920)
10. Trähusbebyggelse i Norra kvarteret nummer 120 på Aningaisbacken.Gård omgärdad av staket med portingång. (1900-1920)

[Följande]