[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='bibliotek' gav 15 träffar


1. Man läsande i bibliotek.
2. Interiör: Åbo stadsbiblioteks entréhall under restaurationsarbete.I mellanplanet kolonner med korintiska kapitäl och huvudingången i bakgrunden. (1900-1920)
3. Vy från Åbo: Åbo stadsbibliotek, exteriören sedd från västra åstranden av Aura å.Arkitekt: K.A.Wrede, byggmästare: Fredric von Rettig. (1900-1920)
4. Vy från Åbo: ett stenhus i empir i hörnet av Gezeliusgatan 2 och Biskopsgatan 19 i Åbo.Sedan 1930 har det inrymt Sibeliusmuseet vid Åbo Akademi, varit magasinutrymme för Biblioteket samt seda 1967 Donnerska institutets och Steinerbibliotekets hus.Huset företräder empir stil och är en donation av Ellen och Magnus Dahlström till Stiftelsen för Åbo Akademi.(Arkitekt: P.J.Gylich ? 1829-1834) (1900-1920)
5. Interiör: trappuppgången i Åbo stadsbibliotek (arkitekt: K.A.Wrede år 1903) med donatorn, kommerserådet Fredric von Rettigs byst i entréhallen. (1900-1920)
6. Interiör: trappuppgången i Åbo stadsbibliotek (arkitekt: K.A.Wrede år 1903) med donatron, kommerserådet Fredric von Rettigs porträttbyst i entréhallen. (1900-1920)
7. Interiör: Svenska Klassiska Lyceums bibliotek i Åbo. (1900-1920)
8. Interiör: aulan till Åbo stadsbibliotek med en dörr till höger och donatorn Fredric von Rettigs porträttbyst vid väggen.Två yxor på golvet antyder om byggarbetet. (1900-1920)
9. Nikolaikyrkan och biblioteket.Domkyrkan och Universitetsbiblioteket i Helsingfors, sedda från Sederholmska gården. (1851)
10. Man sitter och läser i länstol framför en bokhylla med böcker.Ett porträtt av en kvinna hänger ovanför hyllan och två byster av män står på hyllan samt mindre porslinsföremål.Tapeten är dekorativt målad.Axel Armfelts hem. (början av 1900-talet)

[Följande]