[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='biskopar' gav 10 träffar


1. En historisk procession, biskop Henrik vid Kuppis källa i Åbo. (1890-talet)
2. Midjebild av domprost och senare biskop Andreas Rydelius (1671-1738), son till prost Johannes Rydelius och Catharina Horneer. (1840-1849)
3. Midjebild av biskop, vältalare Magnus Lehnberg (1758-1808) med ett kors runt halsen och handen vilande på några böcker. (1840-1849)
4. Vinjetterad bröstbild av Johan/Johannes Terserus/Therserus (1605-1678), teologie professor i Åbo och Uppsala, biskop i Åbo och Linköping.Mustasch och skägg. (1840-1849)
5. Midjebild av Anders Olofsson Rhyzelius / Andreas Olavi Rhyzelius (1677-1761), biskop. (1840-1849)
6. Portträtt av biskopen i Kuopio stift Robert Valentin Frosterus (1795-1884), midjebild. (1867)
7. Bröstbild i trekvartsprofil av Carl von Rosenstein (1766-1836), "Sveriges Rikes Erke Biskop" svensk ärkebiskop, riksdagsman samt prästståndets talman och prokansler för Uppsala universitet. (omkr. 1823)
8. Porträtt av ärkebiskop Torsten Thure Renvall (1817-1898), bröstbild. (1880-tal)
9. Porträtt av domprosten och senare ärkebiskopen Torsten Thure Renvall (1817-1898), sittande i knästycke. (1860-70-tal)
10. Porträtt av domprosten och senare ärkebiskopen Torsten Thure Renvall (1817-1898), bröstbild. (1880-1890-tal)