[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='brandkårer' gav 12 träffar


1. Åbo brandkår på gården till Brandstationen i Åbo (Slottsgatan 24 enlig Åbo stads adresskalender 1906-1907).Brandsoldater iklädda branduniformer rycker ut med häst och brandvagn, brandkåren är i beredskap.På gården står ett brandtorn med en brandvakt. (1900-1920)
2. Åbo brandkår på gården till Brandstationen i Åbo (Slottsgatan 24 enlig Åbo stads adresskalender 1906-1907).Brandsoldater iklädda branduniformer rycker ut med häst och brandvagn, brandkåren är i beredskap.På gården står ett brandtorn med en brandvakt. (1900-1920)
3. Brandkåren i Åbo i beredskap.Två hästar med kärror samt brandsoldater i uniformer står utanför ett trähus. (1900-1920)
4. Grupporträtt: brandkårister i branduniform på gården till Brandstationen i Åbo (Slottsgatan 24 enligt Åbo stads adresskalender 1906-1907). (1900-1920)
5. Ett hästspann med en brandspruta.Brandsoldater från Åbo Brandkår vid östra stranden av Aura å. (1900-1920)
6. Crichtons brandkårs brandsläckningsövning vid östra stranden av Aura å i vintertid.En brandvagn i förgrunden, fyra brandmän med brandsprutor samt ett ångfartyg förtöjt vid västra åstranden. (1900-1920)
7. Frivilliga Brandkårens i Åbo 40-års fest 11-14.8 1878.Folksamling på Salutorget i Åbo. (1878)
8. Frivilliga Brandkårens i Åbo fest.Folksamling på Salutorget i Åbo 1878. (1878)
9. "Frivilliga Brandkåren i Åbo 1881" poserande med redskap och fanor på och vid Åbo Svenska Teaterns ruiner, efter eldsvådan 7.3.1881. (mars 1881)
10. J.J.Reinbergs atelier vid Slottsgatan i Åbo (den lilla byggnaden längst till vänster i bakgrunden).I förgrunden några brandmän med en vattenpump. (1870-1880-talen)

[Följande]