[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='broar' gav 26 träffar


1. Vy från Åbo: Domkyrkan och Fiskehamnen sedda från hörnet av Slotts- och Brahegatan.Domkyrkobron till vänster och Pinellas valv till höger.Bykande kvinnor i förgrunden. (20.4.1883)
2. Maskinskrivet brev till Armfelt: Till Arkitekten grefve C.Armfelt, Åbo...Drätselkammaren i Åbo, den 6. februari 1906... uppförande af förslag till arkitektonisk utstyrsel... för den nya jernbron... (6.2.1906)
3. Konstruktionsritning.Th.Färd Helsingfors den 27 Aprill 1860.Projecterad bro öfver Uleå Elf vid Merikoski.Flodkista med isbrytare.Kolorerade ritningar av en flodkista av sten. (27.4.1860)
4. Vy från Åbo: utsikt från Samppalinna-backen mot stadshuset och Västra Strandgatan, Aurabron och Östra Strandgatan.Rettigska tomten och Svenska klassiska lyceet.I Aura å segelåtar samt i fonden Åbo domkyrka. (1875-1888)
5. Vy från Åbo: utsikt från västra åstranden över Aura å med Aurabron till vänster och jugendhuset "Panthern" vid Kaskisgatans och Tavastgatans hörn.En häst och kärra kör längs Östra Strandgatan. (1900-1920)
6. Vy från Åbo: Domkyrkan och Domkyrkobron med Fiskarhamnen med stånd och fiskarbåtar nedanom Gylichs pelare. (1900-1920)
7. Helsingfors.Från Djurgården.Nr. 67.
8. Saima kanal. (1890)
9. Landsväg. (1890)
10. Vy från Västra Strandgatan mot Fiskhamnen och Domkyrkan i Åbo. (1899)

[Följande]