[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='bryggor' gav 8 träffar


1. Landskap från Åbo: Åbo slott sett från Hirvensalo. (1860-1896)
2. Stadsvy från Åbo: Aura å, i förgrunden står en man sköljande tyg eller fällar; vid östra stranden vädbåtar med segel och vid västra stranden ångfartyg och hästkärra; Samppalinna restaurang, Observatoriet, Aura bro. (1870-1880-talen)
3. Vy från Åbo: Aura å, Crichtons båtvarv, ångbåten Porthan m.fl. och Åbo slott i bakgrunden. (1860-1896)
4. Kvinna tvättande byk på bryggan. (ca 1900)
5. Bykande kvinna i starnden på en stenbrygga.En träbrygga syns till höger. (ca 1900)
6. Tre kvinnor och fyra män står på en ångbåtsbrygga iklädda kappa och hatt eller skärmmössa. (början av 1900-talet)
7. Båthus och brygga vid skogsbevuxen strand. (början av 1900-talet)
8. Ur Helga Timgrens skissbok.Dånö, Geta. (1920-tal)