[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='byggplatser' gav 16 träffar


1. Vy från Åbo: hotell Hamburger Börs i tidigt byggnadsskede, med byggarbetare, män och pojkar samt hästar och kärror.I bakgrunden uppstaplat virke samt Axel Wiklunds järnaffär (det Lindblomska huset, arkitekt: Karl Viktor Reinius 1889-91) i hörnet av Köpmansgatan och Eriksgatan i Åbo, samt det Trappska trähuset (arkitekt: Charles Johnsson 1831) inrymmande en järnhandel.Tomten med bygget finns vid Köpmansgatan 6 (enligt Åbo stads adresskalender 1906-1907). (1900-1920)
2. Vy från Åbo: hotell Hamburger Börs i ett tidigt byggnadsskede, med byggarbetare, män och pojkar samt hästar och kärror.Till höger uppstaplat virke samt stödkonstruktioner i hörnet av Köpmansgatan och Eriksgatan i Åbo.I bakgrunden syns Åbo Svenska Teaters fasad vid Auragatan.Tomten med bygget finns vid Köpmansgatan 6 (enligt Åbo stads adresskalender 1906-1907). (1900-1920)
3. Vy från Åbo: hotell Hamburger Börs i ett tidigt byggnadsskede, med byggarbetare, män och pojkar samt hästar och kärror.Till höger uppstaplat virke samt stödkonstruktioner i hörnet av Köpmansgatan och Eriksgatan i Åbo.I bakgrunden syns Åbo Svenska Teaters fasad vid Auragatan.Grunden till huset läggs.Tomten med bygget finns vid Köpmansgatan 6 (enligt Åbo stads adresskalender 1906-1907). (1900-1920)
4. Vy från Åbo: hotell Hamburger Börs i ett tidigt byggnadsskede, med byggarbetare, stående på stödkonstruktioner av stål (metallbalkar).I bakgrunden syns Axel Wiklunds järnaffär (det Lindblomska huset, arkitekt: Karl Viktor Reinius 1889-91) i hörnet av Eriksgatan och Köpmansgatan.Tomten med bygget finns vid Köpmansgatan 6 (enligt Åbo stads adresskalender 1906-1907). (1900-1920)
5. Vy från Åbo: hotell Hamburger Börs i ett tidigt byggnadsskede, med byggarbetare som murar tegelstensväggar.I bakgrunden syns Åbo Svenska Teaters fasad.Tomten med bygget finns vid Köpmansgatan 6 (enligt Åbo stads adresskalender 1906-1907). (1900-1920)
6. Vy från Åbo: hotell Hamburger Börs taklagsöl, bilden tagen ifrån Salutorget.Framför fasaden finns byggställningar, uppe vid takkanten står byggarbetare.Framför bygget vid torget finns hästar och kärror.Tomten med bygget finns vid Köpmansgatan 6 (enligt Åbo stads adresskalender 1906-1907). (1900-1920)
7. Vy från Tammerfors.I förgrunden byggnadsarbeten och i bakgrunden syns trähus, kyrka och fabriksskorsten. (1879)
8. Bygget av Axelia II vid Åbo Akademi. (27.9.1996)
9. Bygget av Axelia II vid Åbo Akademi. (27.9.1996)
10. Bygget av Axelia II vid Åbo Akademi. (27.9.1996)

[Följande]