[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='cigarrer' gav 22 träffar


1. Dubbelporträtt av vicekonsul Gustaf Wilhelm Säve (Gotland 5.6.1803-Åbo 26.6.1882) med hustru Rosa f.Snellman (Uleåborg 26.3.1814-Åbo 12.12.1874) sittande bredvid varandra i trekvartsfigur.Mannen håller en cigarr i höger hand. (1857-63)
2. Grupporträtt av Adolf Forsgren, konsul Hugo Tammelander, apotekare Georg Henrik Fonselius och kontorist (sedermera musikkritiker) Karl Fredrik Wasenius i helfigur. (1857-1863)
3. Restauratör?Axel Beckmark, Victor Mattsson, Adolf Forsgren och handlande?Junnelius i helfigur. (1857-1863)
4. Grupporträtt av buntmakare Tennberg (död i Wladivostock 1905), handlande Karl Lindeberg, guldsmed Lundgren och en okänd man i helfigur. (1857-1863)
5. Okänd medelålders man sittande i helfigur. (1857-1863)
6. Elfving (man) sittande i helfigur. (1857-1863)
7. Grupporträtt av professor (läkare i Nådendal) Fredrick Wilhelm Söderling (Sjundeå 15.3.1832-Åbo 23.12.1891) andra från vänster och Häradshövding Gustaf Emil Malm "Lieber Malm" fjärde till vänster i helfigur (till vänster ev.Armfelt).Tre av männen sitter och en ytterst till höger står. (1857-1863)
8. Publicist, konsistorievicenotarie Johan Mauritz von Essen (Vörå 25.5.1830-Åbo 1.8.1872) sittande i knäbild med högra armen vilande mot ett bord. (1857-1863)
9. Grupporträtt av buntmakaren Johan Fredrik Tennberg (d.1862 eller 1905 i Vladivostok) sittande t.v., stående t.v.Anton Petter ?Lithenius (1842-1896), Oskar Lundgren och en okänd.Helfigur och halvprofil.De spelade i ett sällskapsspektakel. (1857-1863)
10. Okänd man drickande vin.Han sitter i helfigur och halvprofil vänd till vänster. (1857-1863)

[Följande]