[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw=('dekorativ konst') gav 13 träffar


1. Interiör: dekorativ inredning med möblemang i oriental stil. (1900-1920)
2. Interiör: ett musikinstrument, hammarklaver, och ett porträtt målat under 1700-talet på väggen ovanför. (1900-1920)
3. Marocko: konstflitsmönster; i nedre raden amuletter med femtalet som skyddar mot "det onda ögat" (l-bas), från stammen Mnásara, till vänster fem snäckskal fästa vid en tyglapp, till höger fem olikfärgade glaspärlor.I övre raden en amulett vid namnet l-hamsa eller "femman" som görs i tunna silverplåtar i relief med färgade glasbitar. (1903)
4. Marocko: konstflitsmönster; i nedre raden amuletter med femtalet som skyddar mot "det onda ögat" (l-bas), från stammen Mnásara.Upptill den åttabladiga rosetten som används som skyddsmönster på ömse sidor av portar samt nedtill den sammansatta formen av ett dubbelkors och den åttakantiga rosetten vilka förekommer i bl.a. broderimönster.De båda enkelkorsen är utförda i olika färger och de båda inom varandra ställda kvadraterna har uppkommit ur ett dubbelkors.Det ena korset har delvis bibehållits inom kvadraterna. (1903)
5. Marocko: konstflitsmönster; i nedre raden amuletter med femtalet som skyddar mot "det onda ögat" (l-bas), från stammen Mnásara.Den åttabladiga rosetten används som skyddsmönster på ömse sidor av portar och den sammansatta formen av ett dubbelkors och den åttakantiga rosetten förekommer i bl.a. broderimönster.De båda enkelkorsen är utförda i olika färger och de båda inom varandra ställda kvadraterna har uppkommit ur ett dubbelkors.Det ena korset har delvis bibehållits inom kvadraterna.Dessa två mönster framställer ornament som befinner sig i mitten av två metallbrickor och kan härledas ur samma figur, dubbelkorset.På figuren till höger är de yttersta linjerna konvexa. (1900-1910)
6. Marocko: en kappa från Atlasbergen med en baksida som upptas av ett kolossalt öga, vanligen gult, med ett broderi i mitten som föreställer pupillen.Mönstren varierar men grundidén är att skydda sig från fienden som hotar bakom ryggen.Detta är ett amulettmönster som skyddar mot "det onda ögat" (l-bas). (1903)
7. Marocko: mönstret föreställer ett öga i en triangel.Figuren återger ett mönster på ett bössfodral av läder.Bergsborna i norra Marocko har triangelformade figurer på sina väskor.De två innanför varandra ställda trianglarna med en rundel i mitten föreställer ett ögonpar med en gemensam pupill.Figuren ovanför är ett marockanskt mynt och den tjänar som amulett mot "det onda ögat". (1903)
8. Marocko: marockanska textilier (väskor) med ornamentmönster samt vapen (två dolkar, nummer 4 härstammande från Rif och nummer 10 från berberna i Stora Atlasbergen) som beskyddar mot "det onda ögat". (1900-1910)
9. Marocko: vävmönster anpassat till vävtekniken efter broderimönster från ett sadel- eller hästtäcke från Glawi.Modifierade ögon och ögonbryn som ofta förekommer på berbernas mattvävnader.Mönstret föreställer rader av modifierade ögon och ögonbryn, med kombinationer och förenklingar av olika slag.Kvadraten är den härskande figuren. (1903)
10. Marocko: marockanska besvärjelsemönster med klumpigt målade händer med fem fingrar som beskyddar mot "det onda ögat" genom att återkasta den ur ögat utstrålande skadekraften (l-bas) med hjälp av handen. (1903)

[Följande]