[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='domkyrkor' gav 51 träffar


1. Drottningen av Sverige Karin Månsdotters sarkofag i gravkapellet i Åbo domkyrka. (1860-1896)
2. Interiör: högkoret i Åbo domkyrka med ett altare och altarskrank samt en altartavla: "Kristi förklaring", målad år 1836 av Fredrik Westin.Altaruppsatsen är i nygotisk stil och härstammar från 1830-talet.Den är ritad av C.L.Engel.Väggarna och taket i altarkoret är utsmyckade av fresker, målade av hovmålalren R.W.Ekman. (1900-1920)
3. Ärkebiskop T.T.Renvalls begravning i Åbo Domkyrka 1898.Den blomsterprydda kistan står i mittskeppet, nedanom predikstolen (arkitekt: C.L.Engel från 1830- talet). (22.10.1898)
4. Staty av Alexander II på Senatstorget i Helsingfors.
5. Staty av Alexander II på Senatstorget i Helsingfors.Blommor och kransar placerade nedanför statyn.
6. Helsingfors.Nikolaikyrkan/domkyrkan på Senatstorget.Nr. 2.
7. Alexander II:s staty i Helsingfors.Nikolaikyrkan i bakgrunden.Avtäckningen av statyn. (13.3.1899)
8. Alexander II:s staty i Helsingfors.Nikolaikyrkan i bakgrunden.Avtäckningen av statyn. (13.3.1899)
9. Alexander II:s staty i Helsingfors.Nikolaikyrkan i bakgrunden.Avtäckningen av statyn. (13.3.1899)
10. Nikolaikyrkan i Helsingfors.I förgrunden syns staty föreställande Alexander II.Folkmassa samland på torget.

[Följande]