[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='epåletter' gav 6 träffar


1. Major Jonas Didrik Palander (född i Virmo 1818) sittande i helfigur. (1857-63)
2. Överstelöjtnant, friherre Alexander Aminoff (Saaris gård 10.11.1811-1886) sittande i trekvartsfigur med vänstra armen vilande mot ett bord. (1857-1863)
3. Militärläkare Florian Jabrkowskij stående i helfigur framför en balustrad. (1860-1896)
4. Vinjetterat porträtt av general Alexander Jacob von Wendt (21.11.1800-Palikais, Somero 17.1.1874) stående i knästycke. (1857-1874)
5. Vinjetterat porträtt av Alexander Jacob von Wendt (21.11.1800 - Palikais i Somero 17.1.1874) stående i knästycke. (1860-1874)
6. Vinjetterat porträtt av general Alexander Jacob von Wendt (21.11.1800-Palikais, Somero 17.1.1874) stående i knästycke. (1857-1874)