[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='försvar' gav 21 träffar


1. Åland.Familien Tutings lustresa till Bomarsund.Ofullständig serie.Nr. 28.Text: Knappast landsatt blir familjen anropad af en vedett som begär dess pass. (1853)
2. Åland.Familien Tutings lustresa till Bomarsund 1853 Ofullständig serie.Nr. 29.Text: Vedetten som finner förhållandet misstänksamt anmodar familjen att vända ryggen åt kedjan. (1853)
3. Åland.Familien Tutings lustresa till Bomarsund 1853 Ofullständig serie.Nr. 37.Text: Slagfältet.Sällskapet gör en halt här, i hopp om att finna trophéer efter striden. (1853)
4. Bomarsund.Familien Tutings lustresa till Bomarsund 1853 Ofullständig serie.Nr. 41.Text: Bestörtninge öfver detta missöde.En Åländsk skeppare åtager sig att öfver- (föra ?)Herrskapet tillbaka till Sverige. (1853)
5. Åbo brandkår på gården till Brandstationen i Åbo (Slottsgatan 24 enlig Åbo stads adresskalender 1906-1907).Brandsoldater iklädda branduniformer rycker ut med häst och brandvagn, brandkåren är i beredskap.På gården står ett brandtorn med en brandvakt. (1900-1920)
6. Åbo brandkår på gården till Brandstationen i Åbo (Slottsgatan 24 enlig Åbo stads adresskalender 1906-1907).Brandsoldater iklädda branduniformer rycker ut med häst och brandvagn, brandkåren är i beredskap.På gården står ett brandtorn med en brandvakt. (1900-1920)
7. Brandkåren i Åbo i beredskap.Brandsoldater i branduniformer använder brandsprutan vid Aura ås östra strand.Anonyma män beskådar brandvagnen och brandsläckningsövningen. (1900-1920)
8. Brandkårens spruta.En vagn på fyra hjul med en tryckbehållare som dras av en häst.Vagnen står på gården till Brandstationen i Åbo (Slottsgatan 24 enligt Åbo stads adresskalender 1906-1907) (1900-1920)
9. Brandkårens spruta.En vagn på fyra hjul med en tryckbehållare som dras av en häst.Vagnen står på gården till Brandstationen i Åbo (Slottsgatan 24 enligt Åbo stads adresskalender 1906-1907).Vid brandvagnen står två brandmän i branduniform. (1900-1920)
10. Brandkårens spruta.En vagn på fyra hjul med en tryckbehållare som dras av en häst.Vagnen står på gården till Brandstationen i Åbo (Slottsgatan 24 enligt Åbo stads adresskalender 1906-1907). (1900-1920)

[Följande]