[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='fester' gav 15 träffar


1. Mannens hovdräkt."Hofvets gala drägt (mannens) pl.3." (Ca 1800)
2. Interiör: jubilerande par i ett borgarhem i Åbo med blomsterkorgar, firande silverbröllop (?). (1900-1920)
3. Interiör: assessorskan eller grevinnan, häradshövdinskan Sigrid Augustine Rotkirch född Armfelt(1826-1911), jubilerande bemärkelsedag omgiven av blomster i sitt hem. (1900-1920)
4. Studentgrupp på sommarträff i Åboland år 1903.Till gruppen hör en liten orkester med två dragspelsmusikanter, ett slaginstrument och ett blåsinstrument. (1903)
5. Porträtt av änkefrun Bahne sittande i sitt hem i trekvartsfigur jubilerande bemärkelsedag, omgiven av blommor. (1900-1920)
6. Förberedelserna för kejsar Alexander II:s besök i Helsingfors 28.7.1863.Societetshuset med äreport och flaggskrud i Södra hamnen. (28.7.1863)
7. Förberedelserna för kejsar Alexander II:s besök i Helsingfors 28.7.1863.Societetshuset med äreport och flaggskrud i Södra hamnen.Kleinehs hotel till vänster. (28.7.1863)
8. Förberedelserna för kejsar Alexander II:s besök i Helsingfors 28.7.1863.Societetshuset med äreport och flaggskrud i Södra hamnen."Generalguvernörens slup på vilken baron Rokasoffskij for kejsaren till mötes, så snart det kejserliga ångfartyget visats sig på redden". (28.7.1863)
9. Den dekorerade "gatan till Kaserntorget och generalguvernörens hus" under kejsar Alexander II:s besök i Helsingfors 28.7.1863. (28.7.1863)
10. Invigningsfesten för grundandet av Allgemeine Elektrische Gesellschaft (A.E.G.) för startandet av spårvagnsnätverket i Åbo.Festfolket sittande vid dukat bord på Hamburger Börs i Åbo (vid Köpmansgatan 6) 1908."På första stolen sittande med sidan åt Handlanden Edvard Åström, Fabriksidkaren Herr Magnus Dahlström, Fil.Magister Uno Collan, Bankdirektör Joseph Lönnblad, Fru Schultz, Borgmästar August Juselius, Konsul Oskar Wikeström, Konsulinnan Helen Jakobsson, Friherre Karolus Wrede, Fru Hempel Tyska, Doktor von Heideken, fru Anna Lönnblad, Konsul Bolinger från Stockholm, Fru Ida Wikeström, Ingenjör Caesar Holmström, Fru Elin Minuth, Ingenjör Oskar Schultz, Fru Anna Timgren, Konsul Walter Nordfors midtemot på andra sidan av bordet Borgmästar Reinhold von Willebrandt, Direktör Herr Ernst Minuth, Fru Maja Nordfors, Generalguvernör P.Borgenström, Direktör Hempel från Tysklande, Friherrinnan Siiri Wrede, Landshövding Wigren. (1908)

[Följande]