[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='flagga' gav 10 träffar


1. Industriutställningen i Kuppis, i Åbo: Victor Forselius produkter.Framför paviljongen står en kvinna med kamera på stafli (?)."179, 176". (1870-1880-talen)
2. Utsikt över utställningsområdet med paviljonger, byggnader och tält samt fiskeredskap på fältet.I förgrunden syns brädtak. (1860-1896)
3. Villa Granskär i Hirvensalo, Syrjälä, Maanpää: exteriör av en träbyggnad med veranda, varpå ett torn i mitten av fasaden; kassör Kramer sittande på bänken, dottern Anna Lisa stående bredvid, på verandan sittande hustrun Alfhilda och dottern Greta (gift Ahlbom). (1860-1896)
4. Ångbåtshamnen vid Aura å i Åbo: hjulångaren Aura vid kajen och till höger Spiekerska magasinet samt i bakgrunden Samppalinna paviljong m.fl. byggnader i sten och trä.
5. Midsommar (?).Några personer med parasoll står vid en dekorerad port.
6. Midsommar (?).Några personer med parasoll stårt framför en dekorerad port.
7. Nyländska Yachtklubbens segelpaviljong i på Blekholmen i Helsingfors. (1890)
8. Industriutställningen i Kuppis, i Åbo: Victor Forselius produkter.Framför paviljongen står en kvinna med kamera på stafli (?)."179, 176". (1870-1880-talen)
9. Kejsar Alexander I med sällskap seglar från Nissilä gård.Män på stranden, som tagit av sig hatten, står och skådar.Två stockbyggnader till vänster. (1826)
10. Segelbåt vid bergig glest skogsbevuxen strand. (början av 1900-talet)